profile picture overlay

Hoe zwaar zijn onze hersenen?

Ik ben benieuwd hoe zwaar onze hersenen zijn? En is er een verschil tussen man en vrouw? En is het waar dat hoe zwaarder je hersenen zijn des te slimmer je bent?

Gepost op

1771 dagen geleden

Login om te antwoorden

Al 2 antwoorden op de vraag
Hoe zwaar zijn onze hersenen?

Menselijke hersenen wegen 1 tot 2 KG maximaal. Slimmere mensen hebben niet altijd grotere hersenen maar vaak meer en compactere hersenstof. Grijze hersenstof is om te denken, witte hersenstof zorgt voor het goed verbinden. Met name meer grijze hersenstof. Vaak zijn de veel gebruikte gebieden wel breder maar in zijn totaliteit niet zwaarder. Dit is het geval geweest bij  bijvoorbeeld de natuurkundige Albert Einstein.

Mannen en vrouwen hebben bijna dezelfde hersenen maar deze werken op andere manieren. David Geary, PhD, professor van de University of Missouri heeft hier onderzoek naar gedaan en kwam onder andere tot het volgende:

Mannen hebben zwaardere hersenen en meer grijze hersenstof en vrouwen hebben meer witte hersenstof. Mannen gebruiken vaak de kant wat gebruikt waordt voor ruimtelijke abstracte inzicht of hersenhelft terwijl vrouwen hersenen meer verbindingen leggen tussen zowel de linker als de rechter hersenhelft. Er zit dus wel degelijk verschil in de manier van gebruiken van hersengebieden. Dit is onder andere hormoon gestuurd. Bij mannen door testosteron en bij vrouwen voornamelijk door oestrogeen.

Verder denkt men dat deze specialisatie ook door evolutie (in theorie) heeft plaatsgevonden. Mannen hebben sterkere spieren en zijn anders  groter, en steviger gebouwd. Zij kunnen jagen en moeten kunnen bouwen bijvoorbeeld. Hiervoor heb je een sterk ontwikkelde hersenen nodig in de richting van ruimtelijk inzicht, abstract kunnen denken, kunnen meten en rekenen, inschatten en coördineren. Dit is de taak van de rechter hersenhelft. Mannen hebben dus een zeer goed ontwikkelde rechter hersenhelft. De linker hesenhelft is hierdoor wat minder gebruikt. Emoties en sociale taken zijn voor de meeste mannen daarom moeilijker en vaak onnodig gebleken.

Vrouwen hebben sinds het bestaan van de mens een zorgtaak op zich genomen (volgens de evolutie theorie) en moeten kunnen communiceren, zorgen, emoties begrijpen en zoveel mogelijk tegelijkertijd kunnen regelen tijdens het opvoeden van de kinderen en het bereiden van voedsel. Hierdoor stelt men dat de hersenen gespecialiseerd zijn in deze richting van talen/communiceren, zorgen en begrijpen. Ookwel de sociale, talen en emotionele kant genoemd. Dit is hoofdzakelijk de taak van het linker hersenhelft. Daar zit ook het     centrum voor de neus. Vrouwen kunnen dus ook nog eens beter ruiken en zien meer van hun omgeving. Daarnaast zijn vrouwen meer in staat al deze hersengebieden tegelijker tijd te benutten (multi tasken).

Helaas hebben de meeste vrouwen geen sterk ontwikkelde rechter hersenhelft. Wel weten ze alle gebieden zowel links en rechts goed te gebruiken., door de witte hersenstof wat veel aanwezig is. Vrouwen kunnen dus een kind wiegen, telefoneren/praten en koken tegelijkertijd. Ook kiezen ze sneller functies waarbij sociale en emotionele taken bijzitten.

In de maatschappij zijn er natuurlijk uitzonderingen en ook het leefmilieu en opvoeding speelt een grote rol bij hersenontwikkeling naast de aansturing door onder andere hormonen. Er bestaan hele sociale mannen en vrouwen die een sterk ontwikkelde rechter hersenhelft hebben. Vaak zijn zij bekend als wetenschappers of bijvoorbeeld wiskundigen.

Mannen en vrouwen die homofiel zijn hebben ook hersenen die anders zijn ontwikkeld. Ook aan gedrag is het één en ander goed te zien. Zo zijn er sommige homo mannen socialer en emotioneler en kunnen zij vrouwen goed begrijpen omdat zij zich ook zo ontwikkeld hebben.  Vrouwen die homofiel zijn kunnen ook sterke mannelijke trekken en eigenschappen hebben. Hun hersenen zijn anders ontwikkeld. Dit hoeft voor beiden geslachten niet altijd zo te zijn, maar meestal is dit wel het geval. Lees ook bijvoorbeeld  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21334362 een van de vele wetenschappelijk artikelen die stelt dat mannelijke en vrouwelijke hormonen een grote rol bij de ontwikkeling van de hersenen spelen.

In Leiden bijvoorbeeld wordt bij de Universiteit nu veel onderzoek gedaan naar het functioneren van de hersenen. Lees maar na!

 

Gepost op

1768 dagen geleden

90%

Rating

0

Het gemiddelde gewicht van een volwassen menselijk brein ligt tussen de 1300 en 1400 gram. Bij een pasgeboren baby bedraagt dit slechts tussen de 350 en 400 gram. Het brein van de man is gemiddeld genomen 100 gram zwaarder dan die van een vrouw. Bij de vrouw is echter de limbische cortex beter ontwikkeld en zo zijn vrouwen in het algemeen ook emotioneler. Bij mannen is de amygdala groter en daardoor is de sexuele drift van mannen dan ook hoger dan bij de vrouw. Neuronen zijn eigenlijk de boodschappers van het brein, zij sturen de dingen aan. Het brein kent ongeveer 100 miljard neuronen!

De grootte en dus het gewicht van het brein heeft wel invloed op iemands intelligentie. Het hangt echter wel af welke delen van het brein groter zijn. Zo komt het bij autistische kinderen voor dat ze in verhouding een heel groot brein hebben. Maar er zijn ook zeer intelligente mensen die juist een vrij groot brein hebben.

Intelligentie hangt niet alleen af van de grootte van je brein maar ook van de (sociale en culturele) omstandigheden. Ook de dichtheid van de neuronen speelt hierbij een rol. 

 

Gepost op

1768 dagen geleden

70%

Rating

0