FAQ

Op deze pagina vindt u een overzicht van veelgestelde vragen op HoeWatWaarom.

Hoe stel ik een goede vraag?
Een goede vraag is bestaande uit een heldere samenvattende titel met daarbij een duidelijke omschrijving van de vraag. Daarnaast is een goede vraag in correct Nederlands geschreven inclusief het juist gebruiken van leestekens. Een goede vraag op HoeWatWaarom is nooit persoonlijk gericht:

Hoe gaat het met jullie?

Een correct voorbeeld is:

Hoe bereken ik de omtrek van een cirkel?

 

Hoe geef ik een goed antwoord?
U kunt alleen een goed antwoord geven op het moment dat u daadwerkelijk over de kennis beschikt die benodigd is om de betreffende vraag te beantwoorden. HoeWatWaarom prefereert heldere uitgebreide antwoorden zodat de vragensteller niet achterblijft met vraagtekens. Daarnaast dienen antwoorden in helder en correct Nederlands geschreven te worden. Voldoet u aan deze eisen, maakt u bovendien sneller kans op een ABN stempel, waardoor u meer punten krijgt per gestelde vraag en gegeven antwoord.

 

Wat is een ABN stempel?
Een ABN stempel is een kenmerk op HoeWatWaarom. Leden ontvangen dit kenmerk op het moment dat ze vragen stellen en antwoorden formuleren op een manier zoals wij dat graag zien. ABN staat voor Algemeen Beschaafd Nederlands. Op deze manier kunt u iemand met een "ABN stempel" herkennen op HoeWatWaarom:

Met een ABN stempel krijgt u meer punten toegewezen voor gestelde en beantwoorde vragen.

 

Hoe ontvang ik een ABN stempel?
U kunt een ABN stempel ontvangen door duidelijke vragen te stellen en te beantwoorden in Algemeen Beschaafd Nederlands inclusief het correct gebruik van hoofdletters en de juiste leestekens. Aan het verdienen van een ABN stempel zit geen bepaald aantal antwoorden verbonden. Als uw vragen en antwoorden ons opvallen en wij zien dat u de tijd neemt voor het beantwoorden en stellen van vragen, ziet u vanzelf in het "recente activiteiten" overzicht dat u een ABN stempel heeft gekregen.

Kan ik mijn ABN stempel ook weer kwijtraken?
Helaas is dit ook mogelijk. Als het ons team opvalt dat leden met een ABN stempel achteruit gaan in de kwaliteit van vragen en antwoorden zullen we de ABN stempel mogelijkerwijs weer opheffen.

Hoe veel punten ontvang ik voor het stellen / beantwoorden van vragen?
Dit is afhankelijk van de volgende feiten:

  • het aantal gebruikte woorden voor een vraag / antwoord
  • het al dan niet gebruik van tags bij vragen
  • het in bezit zijn van een ABN stempel
  • het toekennen van een extra punt door een teamlid

Voor een compleet overzicht inclusief een heldere uitleg bezoekt u de pagina met uitleg over het puntensysteem.