profile picture overlay

Wat is het verschil tussen open vragen en gesloten vragen?

Ik moet binnenkort voor school een interview afnemen. Ik heb net de studiehandleiding doorgelezen. Hierin staat aangegeven dat ik zowel gesloten als open vragen moet stellen. Kan iemand mij vertellen wat het verschil is?

Gepost op

1569 dagen geleden

Login om te antwoorden

Al 3 antwoorden

Er zijn genoeg goede antwoorden gegeven,
richt uw kennis op een andere vraag!

Het kortste antwoord is: een gesloten vraag kun je alleen beantwoorden met ja of nee.

Het langere antwoord:

Een open vraag begint met een w of een h: wie, waarom, waar, wat, welke, wanneer, hoe of hoezo? Verder krijg je meer informatie van de ander, je maakt er ook meer een gesprek van en er zal meer sfeer ontstaan. De ander zal zich meer begrepen voelen omdat hij iets over zichzelf kan vertellen. Gebruik open vragen vooral aan het begin van het gesprek.

Een gesloten vraag begint met een werkwoord: Ben je wel eens…. Ga je wel eens… en heeft dus alleen een ja of een nee als antwoordmogelijkheden (of soms). Het antwoord is wel duidelijk en je kunt een gesloten vraag in een vraaggesprek gebruiken om weer een beetje de leiding te krijgen als de ander oeverloos blijft doorpraten op open vragen en het is een manier om een open vraag samen te vatten: Dus je rookt ongeveer een pakje per dag? Het nadeel is dat je weinig informatie krijgt en er is kans op miscommunicatie omdat je met een ja of nee nooit weet of de ander je vraag wel begrepen heeft. Dit geldt helemaal bij iemand die Nederlands niet als moedertaal heeft. Gebruik gesloten vragen vooral aan het eind van het gesprek als een samenvatting of als je stuurt naar een toestemming ergens voor.

Gepost op

1569 dagen geleden

0

Hoi! Beste Wensen allereerst voor 2014! “Heb je een leuk oud en nieuw gehad?” = een Open vraag, waarom heb je een leuk oud en nieuw gehad = ook een Open vraag. Een Gesloten vraag is ( zegt het woord al eigenlijk ) Heb jij mijn fiets gejat?, kan maar 1 antwoord zijn, JA of NEE. Niet “een beetje fiets gejat”. Dit is een manier waarop onder meer sollicitatiegesprekken, evaluaties en gesprekstechnieken worden gevoerd of oefening / trainingen in worden gegeven. ( persoonlijk voorbeeld: “Jij hebt gelogen over je opname van je bankrekening” ) Die vraag is gesloten, en daarna komt de Open vraag: “Waarvoor is dat geld opgenomen of wat heb je daarmee gedaan”? Zodoende krijg je bij Open vragen kans om je je te verweren ( of aan te tonen dat je pinpas gejat was of zo iets ). Feit BLIJFT dat je bankopname op papier staat. Geen “misschien” mogelijk! Dat is gesloten. Al was het je tante uit Marokko, op je afschrift staat dat er gepind is. De vraag kun je van “Gesloten” echter weer “Openbreken” door met keiharde feiten te komen en zeggen “Hier heb je mijn aangifteformulier want ben naar de Politie gegaan”. Let maar (

Gepost op

1569 dagen geleden

0

Het verschil tussen een open vraag en een gesloten vraag is dat er bij een gesloten vraag een beperking is in het aantal antwoord mogelijkheden. Ditzelfde geldt voor een interview (mondeling) als voor een schriftelijke vraagstelling. Bij schriftelijke vraagstelling wordt dit ook wel een meerkeuze vraag genoemd.

Het is echter niet zo dat een gesloten vraag altijd met ja of nee beantwoord moet worden, al is dit natuurlijk wel een goede mogelijkheid. Andere antwoordmogelijkheden zouden bijvoorbeeld kunnen zijn ‘Volledig eens – Deels mee eens – Deels mee oneens – Volledig mee oneens’.

Een goede manier om een gesloten vraag te stellen is door zelf al de antwoordmogelijkheden op te noemen. Dit is ook de manier waarop veel telefonische enquetes worden gehouden door de meeste professionele onderzoek bureaus.

Hierbij een toelichting aan de hand van een voorbeeld: ‘Hoe kijkt u aan tegen de huidige economische situatie in Nederland, Erg positief – Redelijk positief – Redelijk negatief of Erg negatief?’

Gepost op

1568 dagen geleden

0