Wat betekenen alle lijnen op een globe?

Op een globe is alles onderverdeeld in lijnen.
Welke soort lijnen zijn er te vinden?
En hoe is het op de polen?
Wie heeft voor het eerst de aarde zo een indeling gegeven?

Gepost op

1678 dagen geleden

Login om te antwoorden

Al 2 antwoorden op de vraag
Wat betekenen alle lijnen op een globe?

De lijnen die op de globe in de lengte lopen (van Noord tot Zuid)van pool tot pool, zijn de meridianen, de lijnen die dwars over de bol in de breedte lopen (van West naar Oost) zijn de breedtegraden.

Het begin ervan om de aarde op die manier meer in kaart te brengen is te vinden bij de vroegere zeevaarders. Zij voeren immers de wereld rond en kwamen op het idee dat het makkelijker zou zijn door het aangeven van graden. De poolster is altijd zichtbaar vanaf zee en van hieruit zijn ze begonnen omdat de poolster altijd loodrecht, dus 90 graden, boven de Noordpool staat.

Kwamen ze op de Evenaar terecht, dan konden ze de poolster amper of helemaal niet meer zien. Hij staat immers vlak aan de horizon. Ze hebben dit toen de nullijn genoemd. Vanuit ons land gezien staat de poolster overigens op zo’n 51 graden boven de horizon.

Het was niet eenvoudig om de meridianen te berekenen omdat de aarde rond is. De meesten lieten de nullijn over hun eigen hoofdstad lopen en men moest dit later vaak bijstellen. In 1884 werd de lijn die over Greenwich liep algemeen erkend als zijnde de nullijn. Het was nu officieel en alleen Frankrijk als notoir chauvinistisch land bekend staand, ging pas in 1911 overstag en stemde hierin toe. Doordat de aarde rond is, werd de aarde op de evenaar verdeeld in 360 gelijke delen en dit werden de lengtegraden ofwel de meridianen.

De bekendste lengtegraad ( bekend als de 0-meridiaan of Greenwich-Mainline genoemd) loopt dus over het Engelse stadje Greenwich. Het is daarmee meteen de grens geworden van het Oostelijk – en het Westelijk Halfrond. Van hieruit wordt ook de wereldklok bepaald en die heette ook wel Greenwich Main-Time. Nu zegt men UTC. (Universal Time Coordinated)

Op de Evenaar lopen de meridianen 1 zeemijl uit elkaar. Aan de hand hiervan kan men ok de tijd bepalen in de verschillende landen, vandaar de tijdsverschillen tussen bepaalde zones.

Bij de breedtekringen ligt de Evenaar dus in het midden. De bekende andere breedtekring wordt de Kreeftskeerkring genoemd die op het bovenste gedeelte boven de Evenaar ligt, dus op het Noordelijk halfrond en de breedtelijn die over het Zuidelijk Halfrond onder de Evenaar loop heet de Steenbokskeerkring. Op deze twee keerkringen staat de zon een keer in het jaar loodrecht boven je en dat is op 21 juni tijdens de Zonnewende en die dag luidt op het Noordelijk halfrond het begin van de zomer in. Er zijn nog twee breedtegraden die bekend zijn en dat zijn de Poolcirkels.

Wanneer de horizontale lijnen zich kruisen met de verticale krijg je automatisch punten waar ze zich snijden en dit worden dan de coördinaten genoemd. Ze zijn echter niet erg nauwkeurig.

Gepost op

1676 dagen geleden

1

profile picture overlay

De lijnen op een globe of een landkaart zijn bestemd om de positie van een plaats op aarde te kunnen bepalen. Op een globe worden de lijnen die van de Noord- naar Zuidpool lopen meridianen genoemd. De lijnen die daar “haaks” op staan zijn de parallellen. De bekendste meridiaan is die van Greenwich (de nul meridiaan). Bekende parallellen zijn de Evenaar, de Kreeftkeerkring en de Steenbokkeerkring. 

Gepost op

1676 dagen geleden

40%

Rating

0